СЭТГЭХ ЧАДВАРЫН НАМРЫН ҮНЭЛГЭЭ, СОРИЛГО - 2019

ДҮН ХАРАХ ХЭСЭГ

Байршлын сонголт хоосон байна.
Ангийн сонголт хоосон байна.
ID код 7 оронтой тоо байх ёстой. Та дахин шалгана уу.